Terugbel verzoek

CATA Producten Empowerment 100111

MasterClass: Van KopZorg naar KopKracht

Er zijn momenten dat het gewoon even niet mee zit: De grote opdracht die je verwachtte gaat niet door, de markt blijkt niet langer gecharmeerd te zijn van jouw product, je levenspartner kiest ervoor om de rest van het leven zonder jou verder te gaan, je wordt ontslagen, bij een auto-ongeluk loop je ernstig letsel op dat de arts diagnosticeert als een hoge dwarslaesie.

Het kan zijn dat er vele kleine tegenslagen zijn of een enkele grote. Maar bij iedere actie die je doet of wilt doen wordt je geconfronteerd met de onmogelijkheden om tot uitvoering te komen.

– Het lijkt wel alsof je tegen muren oploopt. –

Wat je zou willen dat je in je kracht staat, dat je weet wat je moet doen. En dit ook kunt doen vanuit vertrouwen dat dit de juiste keuze is. Dat de golven die je teweeg brengt als vanzelf elkaar versterken. 

– achter de muur bevindt zich een betere wereld. Hoe kom je nu door de muur heen? –

Naarmate mensen meer met hun problemen en beperkingen geconfronteerd worden wordt het lastiger om de eigen aandacht hier niet op te richten. Veelal gaan mensen reageren op en vanuit de eigen werkelijkheid zoals deze zich hun aandient.

Bepalend voor verandering is de wijze waarop de focus wordt gelegd. De negatieve ervaringen zijn wel belangrijk, maar vormen niet je uitgangspunt, of je doel. Veel meer van belang is dat je in staat bent te kunnen benoemen wat je intrinsieke kwaliteiten en drijfveren zijn. Voorts is het van belang om na te gaan waar het werkelijk om draait.  Om vanuit die wetenschap in de huidige situatie de eerste stap te plannen en uit te voeren. 

– Eigenlijk door je niet meer op de muur te concentreren –

Dit vraagt een om andere manier van kijken. Maar ook van ervaren. Tijdens de MasterClass Van KopZorg naar KopKracht worden de deelnemers actief uitgenodigd om zich te spiegelen aan een ervaringsdeskundige, Joost Nauta. Om van daaruit naar de vertaalslag te maken naar de eigen werkelijkheid. Het resultaat voor iedere deelnemer is een is een concrete eerstvolgende persoonlijke actie.

Voor nadere informatie: Contact met BorderCross Foundation

Als je ergens niet overheen kunt komen, ga er dan niet onderdoor, maar laat het links liggen…

Inhoud

Het programma van de MasterClass omvat de volgende onderwerpen:

  1. MasterClass: ontwikkeling van gezel naar meester
  2. De mentale gevangenis en de noodzaak van creativiteit
  3. Videoregistratie van een ‘Adventure’
  4. Het 4-D Piramide model® als richtinggevend instrument
  5. Discipline, de vijfde D…

De MasterClass bestaat uit een dynamische, afwisselende en interactieve empowerment workshop waarin verschillende werkvormen zijn geïntegreerd. Een confrontatie met het zelfbeeld en het persoonlijk perspectief komen aan bod.

Duur

De MasterClass is uitvoerbaar als workshop, als training of als integraal onderdeel van een programma of leer-/ontwikkelingstraject.

  1. Workshop:        Uitvoering voor grotere gezelschappen van 20 tot 60 personen, Duur: 3 uur
  2. Training:            Groepsgrootte 8 tot 14 deelnemers, duur: 1 dag
  3. Als integraal onderdeel is de totale tijdsinvestering 1½ dag verspreid over de duur van het totale programma.

Voor wie?

De MasterClass Van KopZorg naar KopKracht is ontwikkeld voor zowel zakelijke als persoonlijke context:

Zakelijk: Voor managers en medewerkers die nog effectiever en sneller willen leren keuzes maken en/of ervaren dat de resultaten van hun actie achterblijven.

Persoonlijk: Voor mensen van wie extreme prestaties verlangd worden (bijvoorbeeld sporters) of personen die om één of andere reden een dramatische tegenslag te verwerken hebben gekregen; Bijvoorbeeld een verworven handicap na een ongeluk of het wegvallen van een belangrijke persoon in de omgeving.

Door wie?

De MasterClass is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Joost L. Nauta (Bordercross Foundation) en Aart A.J. Hilhorst (CATA Management).

Joost Nauta, door vanaf zijn geboorte zwaar lichamelijk beperkt door een spierziekte, weet als geen ander hoe grenzen overwonnen kunnen worden. Zijn Stichting Bordercross heeft inmiddels vele mensen, volwassenen en kinderen (Wilhelmina Kinderziekenhuis) kennis laten maken met een unieke ervaring: aan gehandicapten wordt de mogelijkheid geboden om mentale en fysieke grenzen te overwinnen. Zij verleggen hun grenzen door voor het eerst open water te duiken op Curacao. Deze mentale werkweek wordt gegeven onder het motto “Wat mogelijk is onder water, zonder beperkingen, verschaft een kader om ook op een nieuwe manier naar het leven boven water te kijken.”

Aart Hilhorst wordt speciaal gevraagd waar de inzet en persoonlijke kracht gekoppeld moet worden aan praktische vaardigheden. Hij is ruim 10 jaar werkzaam geweest op de scheidslijn tussen commercie en techniek, met name in de luchtvaart. Voor een opleiding in professionele communicatie en training volgde hij een vierjarige combinatie opleiding NLP (Master Practitioner Neuro-Linguistisch-Programmeren) en TA (Transactionele Analyse). Als senior trainer en adviseur geeft hij momenteel trainingen, begeleidt in workshops en persoonlijke coaching en verzorgt intervisie. In de uitvoering van trajecten kunt u er op rekenen dat hij ook de context van de ontwikkeling zal betrekken. Hij wil dat veranderingen verankeren en blijvend zijn; onherroepelijk verbeterd.

Wilt u snel weten hoe de aanpak van CATA Management er voor u of voor uw onderneming of organisatie uit zal zien? Noteer uw vraag op het ‘terubel verzoek’ aan de linkerzijde of neem contact met ons op via 0343 – 416 750.

Wij zien de uitdaging graag tegemoet; mogen wij u verrassen?