Terugbel verzoek

CATA Producten Onderhandelen 100107

Onderhandelen met perspectief

Een conflict dat escaleert, kent alleen verliezers!

Vecht u wel eens om uw doel te bereiken? En voelt u zich daar dan achteraf ontevreden over? Nooit partijen met tegengestelde belangen tot elkaar kunnen brengen? Vaak tevergeefs gezocht naar een uitweg? Ooit de smaak van een win-winsituatie geproefd? Veel op het scherpst van de snede onderhandeld, maar uiteindelijk toch die belangrijke klant verloren? Uw verlies moeten nemen bij een uit de hand gelopen conflict? Neem vandaag uw winst en

 • analyseer belangentegenstellingen in een vroeg stadium
 • maak een keuze tussen escalerende en deëscalerende strategieën;
 • bemiddel effectief in situaties waarin u niet direct partij bent;
 • bepaal welke onderhandelstijl en gespreksvorm het beste passen bij uw doel;
 • voer een onderhandelgesprek met als uitkomst een duurzame win-win situatie
 • houd de relatie in stand (of verbeter deze…).

Inhoud van de training

 • effectief communiceren en omgaan met de subjectieve beleving van uw gesprekspartner;
 • op assertieve wijze uw doel naar voren brengen;
 • conflicten analyseren zoals de belangentegenstellingen en de aard van het conflict;
 • eigen stijl van conflicthantering onderzoeken;
 • escalerende en deëscalerende strategieën leren onderkennen;
 • specifieke vraagtechnieken bij onderhandelen aanleren;
 • achterhalen van de werkelijke belangen en criteria;
 • vormen van contact leggen, het stimuleren van een prettige en zakelijke sfeer;
 • omgaan met bezwaren en kritiek;
 • de principes van win-win onderhandelen versus andere stijlen van onderhandelen leren kennen;
 • de relatie in stand houden en toch bij uw doel blijven;
 • inzicht verkrijgen in blokkades die het bereiken van het resultaat in de weg staan;
 • conflicten hanteren waarbij u als bemiddelaar optreedt.

De training is sterk toepassingsgericht. Na korte theoretische inleidingen werken we met cases en opdrachten. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van praktijkvoorbeelden die u zelf inbrengt. We sluiten de tweede dag van de training af met een praktijkopdracht. Op de derde dag staat uw persoonlijke onderhandelstijl centraal. We maken video-opnames en op de laatste dag werken we met een professionele trainingsacteur. Zo kunt u experimenteren met verschillende situaties en uw functioneren beoordelen en verbeteren. U ziet direct het effect van uw eigen onderhandelstijl en gespreksvorm. De acteur geeft u feedback over hoe u bij hem of haar overkomt. Ook de trainer en de andere deelnemers geven u tips voor het ombuigen naar een effectievere stijl.

Om optimaal aandacht te besteden aan de individuele leerbehoeften, werken we met groepen van maximaal tien deelnemers.

Deelname

Lijn- en stafmedewerkers of andere medewerkers die in hun werk regelmatig met conflicterende belangen te maken hebben en hun onderhandelingsvaardigheden willen verbreden en verdiepen.

Competenties

Onderhandelen, mondelinge communicatie, flexibel gedrag, overtuigingskracht, creativiteit, luisteren, onafhankelijkheid, probleemanalyse, samenwerken en sensitiviteit.

 ‘The best general is the one who never fights…’
Sun Tzu

 

Wilt u snel weten hoe de aanpak van CATA Management er voor u of voor uw onderneming of organisatie uit zal zien? Noteer uw vraag op het invulscherm aan de linkerzijde of neem contact met ons op via 0343 – 416 750.

Wij zien de uitdaging graag tegemoet; mogen wij u verrassen?