Terugbel verzoek

Disclaimer

De website is eigendom van de CATA Management, Sparrenlaan 44 te Doorn.

Deze disclaimer heeft betrekking op de informatie op de websites van CATA Management, www.cata.nl, www.speedcontacting.nl en www.speeddating.eu. Dus niet op alle andere websites die vanuit één van onze sites via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht.

Betrouwbaarheid informatie
De gegevens over CATA Management op de website zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Spel- en typefouten voorbehouden; CATA Management kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen.

Aansprakelijkheid
De CATA Management is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van CATA Management heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

Auteursrecht
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij CATA Management. Alle informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen maar alleen na schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van CATA Management.