Terugbel verzoek

Privacy Statement

Persoonlijke gegevens
Wanneer u informatie aanvraagt, zich inschrijft of op een andere manier een reactie van CATA Management vraagt via de website, vragen we u enkele persoonlijke gegevens in te vullen (zoals naam, adres, telefoonnummer). Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van CATA Management. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw reactie en/of aanvraag te behandelen, u te voorzien van de juiste informatie, statistische gegevens te bepalen of om contact met u te kunnen zoeken ten behoeve van (eventuele aanbiedingen van) onze producten en/of dienstverlening.

Gegevens verwijderen
U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens zoals bekend bij CATA Management en deze gegevens laten verwijderen.

Vastleggen van bezoekergegevens
Bij een bezoek aan (een van) de website(s) van CATA Management worden bezoekergegevens verzameld en opgeslagen met behulp van cookies. De gegevens betreffen enkel en alleen technische gegevens en geen persoonsgegevens (de bezoeker blijft anoniem). De gegevens worden na enige tijd gewist. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, wilt u deze dan blokkeren of ervoor te zorgen dat u een waarschuwing ontvangt alvorens een cookie wordt opgeslagen. Informeer hiervoor bij uw automatiseerder.