Terugbel verzoek

Training in de Zorg

Vanuit aandacht voor alle stakeholders (medewerkers, cliënten, patiënten, aandeelhouders, zorgverzekeringen, overheden etc.) in de zorgsector staan alle betrokkenen voor grote uitdagingen.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): Mensen zien de gezondheidszorg steeds vaker als belangrijkste maatschappelijk probleem. Vooral de ouderenzorg leidt tot ongerustheid. (sept 2013)
 • NRC: Eind 2011 bleek uit die publicaties dat een jaar eerder opvallend veel mensen overleden (…). Uit extern onderzoek dat volgde bleek dat het geen toeval was. (maart 2014)
 • ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen: Door de aangekondigde bezuinigingen in de zorgbranche zal, als er niet wordt ingegrepen, 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komen of zelfs over de kop gaan. (jan. 2015)
 • Abvakabo FNV/AD: Ruim 90 procent van de ouderenzorgmedewerkers laat weten te weinig tijd en mensen te hebben om goede hulp te kunnen bieden aan de bejaarde bewoners. (nov. 2014)
 • Ben Oude Nijhuis: Meer dan de helft van het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen moet cliënten regelmatig langer dan een uur zonder toezicht laten. (okt 2014)

Wat we zien is:

 • De bureaucratie in grote organisaties creëert zoveel interne ruis dat resultaten onder druk staan
 • Zelfsturende teams raken energie kwijt in de interne communicatie
 • Waar het om gaat wordt uit het oog verloren

De programma’s van  CATA Management:

 • maken verbinding tussen het hart van de mensen en de dingen die zij doen,
 • creëren doelen die voelen,
 • ontwikkelen persoonlijke verantwoordelijkheid
 • én brengen persoonlijk leiderschap op ieder niveau in de organisatie.

en realiseert daarmee dat:

 • Medewerkers meer betrokkenheid en plezier in het werk hebben;
 • Top-down door de organisatie duidelijkheid en eenduidigheid is over de strategie, tactiek en operatie;
 • Substantiële en meetbare effecten op de beoogde output en resultaten.

Producten

Voor zelfsturende teams:

 • “Het stuur in handen” – een tweedaags begeleidingstraject op basis van individuele intakes met de volgende onderwerpen:
  Vertrouwen, bestaansreden, ambitie, ‘doelen die voelen’ en daarbij behorende acties, feedback en verantwoordelijkheid op zowel persoonlijk als op teamniveau.
 • “Wij zijn een Team” – een ééndaags programma voor teams die op een actieve wijze willen bouwen aan een open communicatie en gezamenlijkheid.  Klik hier voor een artikel over de Teamdag voor de GGZ Noord Brabant.

Voor individuele vragen:

 • “Ik loop vast…” – een individueel coachingstraject, gericht op het behalen van persoonlijke en zakelijke doelstellingen. Eerste bijeenkomst heeft tenminste tot doel een doelstelling en contract te maken; de laatste bijeenkomst omvat ook een evaluatie.

De aanpak van CATA Management baseert zich op bewezen successen in de industrie en dienstverlening en is gestoeld op onder meer Patrick Lencioni, Marshall Rosenberg, Eric Berne, Richard Barrett, Clare Graves, the Arbinger institute, Gita Bellin en Ricardo Semler.

De trajecten en trainingen brengen eerder transformatie dan verandering teweeg. Dat betekent ook onherroepelijke verbetering.

Met Zorg en Team voeren wij voor zelfsturende teams succesvolle begeleidingen uit.